Общо събрание – 13.02.2016

На 13.02.2016 г. ще се проведе Общо Събрание на членовете на „Елитен Спортен Клуб Морски Сговор“ при следния дневен ред:

  1. приемане на отчет за дейността на клуба през 2015 г.
  2. одобряване на годишния финансов отчет за 2015 г.
  3. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им през 2015 г.
  4. разни

Обявата за Общото Събрание в „Държавен вестник“ е достъпна чрез линка по-долу.

Обява в Държавен вестник